Change size of text Print

Certifikation (login)

Standardisering, mærkning, certificering - Danmark skal sætte standarden - opfordring til aktiv deltagelse i arbejdet!
Fra mange forskellige sider er der taget forskellige initiativer vedrørende mærkning af fisk og fiskeprodukter fra opdræt. I nogle tilfælde kaldes det certificering - dette må da ske ved en vurdering op mod en standard. Altså skal der udarbejdes standarder.

Hvad er det der skal mærkes, hvad skal der udarbejdes standarder for, hvem skal certificere? Her er der flere opfattelser. Nogle initiativer går på kvalitet og sigter mod at produkter i detailhandelen får mærker der garanterer forbrugerne kvalitet. Andre initiativer går på 'fair-trade' og andre igen på økologi. Store indkøbskæder/detailkæder har udarbejdet deres egne standarder med specifikke krav som leverandørerne må dokumentere, at de lever op til. Endelig er der initiativer for miljømærkning, men hvad dækker et miljømærke, hvilken standard skal man leve op til for at kunne certificeres og få ret til at anvende et 'mærke' (label). Et miljømærke burde i denne sammenhæng retteligt kaldes et bæredygtigheds-mærke - for det er bæredygtighedskriterier der lægges til grund for udarbejdelse af standarder og den efterfølgende certificering.

Whole Foods Market (USA, Canada og Storbritanien) har etableret standarder for fisk og rejer.
Der er flere eksempler på mærkningsordninger - og endnu flere er på vej.

GlobalGAP har udarbejdet standarder for rejeopdræt og er på vej med andre standarder for bl.a. tilapia og pangasius.

FNs fødevareorganisation, FAO, har taget initiativ til en dialog om emnet med henblik på at få lavet et sæt spilleregler med en global fællesnævner.

WWF har således indledt drøftelser med opdrætssektorer og andre interesserede i forskellige dele af verden i en såkaldt 'Aquaculture dialogue'. Formålet er at få skabt grundlag for en fremtidig certificeringsordning for opdræt - en pendant til Marine Stewardship Council (MSC) - måske bliver det Aquaculture stewardship Council (ASC)?

ISO - den Internationale Standardiserings Organisation - har ligeledes begyndt et arbejde med standardisering (og efterfølgende certificering efter disse standarder) af fiskeri og opdræt. Dansk Standard (DS) deltager i arbejdet og inviterer danske interessenter til at deltage.

Der er altså helt klart forskel på hvad der vægtlægges når standarder, certificeringsordninger og tilhørende mærke 'designes. Der er også forskel på åbenhed og deltagelse i processerne. The Invironmental Law Institute har set på en lang række af ordninger der allerede er i kraft indenfor bæredygtighedsmærkning af akvakultur og har udarbejdet retningslinier for hvordan den ideelle ordning bør udformes: "Gold Standard for Sustainable Aquaculture Ecolabel Design".

I Danmark har vi allerede opdrætsanlæg der producerer efter økologisk standard - og derfor kan mærke produkter med det røde Ø-mærke (eller tilsvarende mærker på eksportmarkederne).

Fra dansk side er der ambitioner om at indgå aktivt i dialogen. I første omgang for så vidt angår arbejdet med udarbejdelse af standard for bæredygtigt opdræt af ørreder. Dansk Akvakultur har meldt sig som observatør og eventuel aktiv deltager i ISO-arbejdet og overvejer andre tiltag.


Tanken med dette skriv er, at etablere en netværksgruppe (arbejdsgruppe, ekspertgruppe), der vil tage aktiv del i processen og yde de nødvendige ressourcer til arbejdet. Sagen er jo ganske enkel: Hvis vi ikke er med til at sætte standarden - ja så er der andre der gør!

Alene indenfor recirkulering er Danmark så langt fremme - både med erfaringerne fra 'modelbrugene' samt den store ekspertise der ligger hos udstyrsproducenter der leverer dele til, eller hele recirkuleringsanlæg - at vi bør være standard-sættende!

Derfor; Hvis du er interesseret - så kontakt sekretariatet for at få et password, som giver adgang til de underliggende menupunkter og arbejdsdokumenter, som udelukkende er tilgængelig for medlemmer af netværksgruppen om standardisering og mærkning af opdræt.

Hvis du allerede er medlem af netværksgruppen - og har glemt dit brugernavn og password skal du kontakte AquaCircle via kontaktsiden

Brugernavn:

Password :


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027