Change size of text Print

Projektinitiering

Foreningen AquaCircle er et unikt åbent forum, der repræsenterer den danske akvakultursektor med interesse for recirkulering. 

De 3 T'er (Transparens, Tillid og Troværdighed) er nøglebegreber med afgørende betydning for succes i et sådant samarbejde - og dermed for at give hele sektoren et løft.

AquaCircle er derfor tænkt som det 'torv', hvortil man bringer sine ideer for at få 'fastlagt markedsværdien'. Med andre ord, høre andre fagfolks mening, få feedback, få review, bench-marke, få positiv og negativ kritik - og måske finde samarbejdspartnere. Formålet er da, med størst mulig åbenhed, at få bragt flest mulige ideer/behov til drøftelse - og realisering - til sektorens fælles bedste.

Så længe der er tale om prækompetitive indsatser, med generiske resultater, vil det næppe volde de store kvaler, at initiere projekter i fællesskab. Sådanne initiativer kan omtales offentligt på disse sider. 

Selv om konkurrencehensyn kan lægge en dæmper på lysten til at lægge sine ideer åbent frem i et sådant forum, kan det ikke stærkt nok pointeres, at AquaCircle er et unikt forum, hvor det også er muligt at finde partnere til mere eksklusive samarbejder. Sekretariatet bistår gerne med neutral 'match-making' og stiller lukket hjemmeside-faciliteter til rådighed.

Benyt også gerne hjemmesidens debatfora til at lufte ideer og behov.

Relateret

Udviklingsbehov

I kraft af netværkssamarbejder, møder, temadage, styregruppemøder, direkte henvendelser, indlæg på hjemmesidens debatfora og på andre tænkelige måder, skal sektorens ønsker og behov kanaliseres frem. Det er blandt AquaCircles fornemmeste opgaver at kondensere sådanne behov og ønsker - og fremme løsninger gennem for eksempel udviklings- og forskningsprojekter.

Det er ambitionen, her på siden, at kunne informere om sådanne initiativer - der er under udvikling - og følge op med informationer om deres videre skæbne. Medlemmer kan derfor logge ind og se aktuelle projektinitiativer under udvikling.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027