Change size of text Print

Netværksgrupper

Som det fremgår af foreningens formål, skal der arbejdes for at medlemmerne finder sammen i netværk. For at facilitere dannelsen og arbejdet i netværksgrupper er det muligt at en kreds af brugere kan få egne password - og på den måde kan logge sig ind og arbejde sammen på/via foreningens hjemmeside. Er du/I interesseret i at udnytte denne mulighed så tag kontakt med sekretariatet.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027