Change size of text Print

Afgasning og iltning

Temadag om afgasning og iltning i opdrætsanlæg

Godt 50 personer mødte frem den 16. august til en temadag, hvor der var fokus på fjernelse af gasser - primært kultveilte (CO2) - og iltning af vandet i recirkulerede opdrætsanlæg og metoder til disse formål.

Anders Andreasen fra Biomar gav indlæg om betydningen af ilt, kvælstof, kultveilte og ammoniak for forderomsætning i produktionsvandet, om samspillet med temperaturforhold og foderomsætningen.

Per Vest Møller fra Strandmøllen fortalte om tilsætning af ilt og de metoder der anvendes.

Kurt Carlsen fra Lykkegaard pumper A/S beskrev forskelle - fordele og ulemper - ved anvendelse af air-lift-systemer og propeller-pumper.

Kaare Michelsen fra Dansk Akvakultur beskrev principper og forskelle mellem Mammutpumper og airlift-systemer - og om implemetering på dambrug


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027