Change size of text Print

Temadag om bæredygtig drift af recirkulerede dambrug


Bæredygtighed er et ord, der er på manges læber. Det EU-støttede projekt SustainAqua har set på mange aspekter af bæredygtighed i opdrætssektoren i de europæiske lande - fra hydropondkultur i tropisk drivhus over polykultur i karpedamme til recirkulerede anlæg. Temadagen vil kort opridse resultater fra SustainAqua og derefter fokusere på recirkuleret opdræt.

Hvilke erfaringer har man høstet? Hvor ligger udfordringerne? Hvad er de mulige løsninger? Hvem finder svarene?

Knap 30 personer ville have stillet nysgerrigheden og mødte derfor op på Ferskvandscenteret den 18. juni 2009, hvor programmet var således sammensat:
10:00 - 10:15
Velkomst og introduktion til dagens tema. Jesper Heldbo, AquaCircle
10:15 - 10:45SustainAqua: Introduktion til det europæiske projekt - fokus på bæredygtig drift. Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur
10:45 - 11:15Bidragsmodellen: Præsentation af produktionsbidragsmodellen, teoretisk udledning - hvad er rensningsbehovet? Kommuner og styrelser bruger modellen - hvad kan dambrugeren, konsulenten og udstyrsleverandøren bruge den til? Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua
11:15 - 11:45Udledningstilladelse: Online-måling af udledninger fra dambrug - fiktion eller en del af den nærmeste fremtid? Paw Pedersen, OxyGuard International
11:45 - 13:00Uddybende spørgsmål og diskussion af formiddagens indlæg & frokost.
13:00 - 13:15Produktion i plantelaguner: Muligheder for produktion af planter, plankton, fisk? Helge Paulsen, DTU-Aqua
13:15 - 14:00Erfaringer med recirkulerede anlæg: Muligheder for optimering af nitrifikation og denitrifikation. Per Bovbjerg Pedersen, DTU-Aqua
14:00 - 14:30Dambrugsteknologi: Nyt udviklingsprojekt der imødegår nogle af de kommende udfordringer i sektoren. Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur.
14:30 - 15:00FREA anlæg: Cobia, Yellowtail, Bluefinned Tuna, Laks og Ørred i fuldt recirkulerede anlæg. Hvad kan man allerede? Muligheder og begrænsninger. Bent Urup, AkvaGroup Danmark


Dagen slutede med opsamlende spørgsmål og almindelig god snak.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027