Change size of text Print

Andre arter i opdræt

Andre arter

Der tales tit om at introducere andre - alternative - arter i dansk opdræt.

Der har også været taget flere initiativer bl.a. er der arbejdet med sandart, aborre, torsk og tunge. Ingen af disse arter er endnu i fuld kommerciel produktion. Hvorfor ?

/multe

Hvad efterspørger markedet ? - hvid fisk uden smag og uden ben? Ferske mere eksotiske fisk? Skal opdræt satse på de 'vanlige' marine arter - eller ? Hvor stort er markedet for andre arter. Kan vi styre hele processen fra klækning til slagtning hos andre arter? Tør vi fortsat satse på fiskarter der kræver marint fedtsof og protein - eller skal der ses nærmere på arter der spiser mere 'grønt'? Skal der forskes meget - eller kan vi kopiere erfaringer fra andre steder på kloden hvor arterne allerede er i opdræt? - Og har vi en markedsmæssig fordel der kan retfærdiggøre en sådan satsning?

Ja - der er mange ubesvarede spørgsmål, men interessen er stor. På den baggrund er der i AquaCircle taget skridt til at få gennemført en wokshop/temadag. Forskellige mulige former er drøftet og nu kan vi, sammen med Dansk Akvakultur, invitere til møde. Se invitation, aktivitetsbeskrivelse og program.Workshoppen er nu afholdt - se resultaterne!

/multe stor


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027