Change size of text Print

Energi

Den 15. juni 2009 mødte 30 personer op på Ferskvandscenteret i Silkeborg for at deltage i en temadag med fokus på energi og effektivitetsmuligheder i fiskeopdræt.
Dambrug i Danmark har de seneste par år implementeret ny miljøteknologi, der blandt andet fører til mindre påvirkning af vore åer og søer. Det drejer sig om forskellige rensemetoder og mere eller mindre recirkulering. Som resultat af indførslen af disse teknologier stiger dambrugernes energiforbrug.
Så nu rejser spørgsmålet sig om der findes muligheder for at optimere energiforbruget. Tankerne går fra mere energieffektive pumper, styring af samme, styring af luft/ilt/afgasning - over spørgsmål om grøn energi - til tanker om at muligheden for fælles energiindkøb eller egen energiproduktion.
Fotos og præsentationer fra dagen findes i menupunkterne til venstre.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027