Change size of text Print
Program for temadag om energi
10:00 - 10:15
 Velkomst: Introduktion til dagens tema. Jesper Heldbo, AquaCircle
 10:15 - 10:45SustainAqua: Introduktion til det europæiske projekt, bæredygtig-hedsindikatorer, energieffektivitet og bæredygtig energi. Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur
 10:45 - 11:30Energi optimering på dambrug: Erfaringer fra energi
projektet.
Christina Monrad, Lokalenergi
 11:30 - 12:00Hvordan flyttes vand billigst? Pumpetyper og pumpeeffektivitet. Lars Bjerregaard, Lykkegaard pumer
 12:00 - 13:30Opsamlende spørgsmål og diskussion af formiddagens emner - derefter frokost
 13:30 - 13:50
Pumpestyring: Er der mulighed for at styre pumper i et opdrætsan-læg - og er der besparelser at hente ved det? Peder L. Steffensen, Picca Automation
 13:50 - 14:20
Luft er dyrt: Energi besparelsesmuligheder gennem optimering af beluftningsudstyr, fra kompressor til iltoverførsel i vandet. Kristian Holm Petersen, Siemens, Helsingør.
14:20 - 14:40
Gynger & Karruseller: Kommende udfordringer på akvakulturan-læg mht. energieffektivitet. Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027