Change size of text Print

Temadag om bæredygtigheden af dansk ørredopdræt

Dansk Akvakultur deltager aktivt i ørred-dialogen - en af flere akvakultur dialoger, der skal sætte standarder for bæredygtigt opdræt. Hvilke barrierer er der på vejen frem mod standarder og hvad skal opfyldes for at blive certificeret?

Igen var knap 30 personer mødt op på Ferskvandscenteret. Dennegang den 23. juni 2009, hvor programmet var således sammensat:

Program for dagen med link til præsentationerne
10:00 - 10:15Velkomst:Introduktion til dagens tema. Jesper Heldbo, AquaCircle
10:15 - 10:45
SustainAqua: Introduktion til det europæiske projekt og bæredygtighedsindikatorer i et bredere europæisk perspektiv. Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur
10:45 - 11:15
Aquaculture Dialogues: Bæredygtig akvakultur - udarbejdelse af globale målbare standarder gennem bred deltagelse, åbenhed og konsensus. Christoph Mathiesen, WWF-Danmark
11:15 - 11:45
Miljømærkede danske ørreder: Hvor langt er vi kommet efter første møde i ørreddialogen? Påvirkninger, principper, kriterier, indikatorer og standarder. Principper og kriterier fastlagt på 2. ørred-dialog møde. Styregruppe for processen. Jesper Heldbo, AquaCircle [bemærk at to af præsentationerne er interaktive - klik på + tegnet og mindmappen vil udvide sig]
11:45 - 13:00
Uddybende spørgsmål og diskussion af formiddagens indlæg & Frokost
13:00 - 13:30
Dambrugsørredens klima-aftryk: Hvorfor er det interessant at se på dambrugsørreders klimaaftryk, og hvordan kan man regne på det. Bo Eskerod Madsen, Agrotech
13:30 - 14:00
Bæredygtigt fiskefoder: Hvilke kriterier lægges til grund for produktion af et bæredygtigt fiskefoder? Hvad er forskellen mellem et økologisk foder og et bæredygtigt foder? Peter B. Jessen, Biomar
14:00 - 14:30
Kan vi undvære formalin? Kan vi blive mere bæredygtige? Reduktionsfaktorer og substitution, primært brintoverilte produkter. Lars-Flemming Pedersen, DTU-Aqua
14:30 - 15:15
Er fiskens velfærd bæredygtig?: Velfærd, sundhed, behandling og forebyggelse i forhold til indretning af recirkulerede dambrug. Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur
15:15 - 15:45
Bæredygtig regulering: Et bud på fremtidig regulering af medicin og hjælpestoffer i opdrætserhvervet. Thomas Bjerre Larsen, Miljøstyrelsen


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027