Change size of text Print

Regnskab 2020

Regnskabet for 2020 udviste - ikke overraskende et overskud, da rejse- og mødeaktiviteter på grund af Covid-19 har været stærkt begrænset i 2020. Det flotte resultat på knap 200.000 DKK er imidlertid udtryk for en periodeafgrænsning idet Udenrigsministeriet havde ønsket af brancheorganisationen fremsendte faktura for et arbejde i Mellemøsten - som først i det nye regnskabsår blev videredebiteret til de konsulenter som reelt havde udført jobbet. Det reelle overskud ligger derfor i størrelsesordene 50.000 DKK.
Regnskabet kan ses her

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027