Change size of text Print

Hvidfiske-studie 2007

Den Europæiske fiskeindustri der forarbejder hvid fisk laver hvert år et 'studie' af forsyningssituationen.

Årets rapport, der er baseret på statistisk materiale indsamlet til og med august, viser med al tydelighed, at opdrættet fisk er blevet en dominerende råvare for forædlingsindustrien i EU.

Analysen viser også at EU stadig bliver mere og mere afhængig af importeret råstof - således udgjorde importerede fisk 58 % af industriens råvare i 2005 og man forventede dengang en stigning til 60 % i 2006. Man måtte allerede ved udgangen af 2006 konstatere, at importen udgjorde 67 % og forventningerne til 2007 ligger tæt på de 70 % !

Når det gælder råvare fra opdræt er det ikke uventet at laks indtager en dominant position - selvom laks så ikke traditionalt opfattes som en hvid fisk, ja så har laksen trængt sig ind på markedet og erstattet en række hvidfiskeråvarer. Norge står for 96 % af importen af fersk uforarbejdet laks og for 95 % af ferske laksefiletter. Når det gælder import af frossen lakseråvare er Kina derimod en central eksportør - dette skyldes at megen laks forarbejdes manuelt i Kina.

Når det gælder 'rigtig' hvid fisk er Kina den største eksportør med omkring 700.000 tons fisk ind i EU efterfulgt af Island med godt 400.000 tons.

Analysen ser også på livscyklus-analyse - hvor man særlig har været bekymret for forbrugernes holdning til at transportere fisk 'fra den anden ende af verden' - det såkaldte kulstof-aftryk. I rapporten konkluderes det dog, at der er en betydelig fordel ved at få forarbejdet fisken manuelt i 'tredie-lande' - nemlig et udbytte af råvaren der langt overstiger det resultat, der er muligt med vestens højteknologiske filetteringsmaskiner. Herudover er moderne skibe med god brændstoføkonomi og et øget antal containere, der kan transporteres på et skib  (Mærsks nye flåde) med til, at det faktisk ser ud til at være en fordel at få forarbejdet fisken i 'tredie-lande', hvadenten den er fanget/opdrættet der - eller tranporteret dertil alene for forarbejdninsgevinsten.

Rapporten kan læses i sit fulde omfang her.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027