Change size of text Print
78 deltagere var mødt op til temadagen om renseteknologier den 22. januar 2009 for at lytte til dagens 12 indlæg:

Første indlæg blev givet af Lisbeth Jess Plesner fra Dansk Akvakultur og havde titlen: "Modeldambrug type 3 - er der flere udfordringer?

Dagens andet indlæg var også under den overordnede titel - Udfordringer - det var formanden for Dansk Akvakultur, Karl Iver Dahl-madsen der talte der talte om: "Politik & Teknologi - Slip kræfterne løs"

Tredie indlæg kom fra Thomas Bjerre Larsen fra Miljøstyrelsen. Thomas talte om: "Kommende krav til udledning - En miljøteknologisk udfordring"

"Bedre Biologisk Rensning"
havde Kenneth Janning fra DHI kaldt sit indlæg, hvor han gik i dybdenmed bl.a. biofilm kinetik, drift af biologiske filtre og fremtidige teknologier.

Per Elberg Jørgensen
, DHI, fortalte om håndtering af fiskegylle: "Håndtering af fiskeslam - koncentrering og behandling"

Slam var også emnet i dagens 6. indlæg, hvor Steen Michael Nielsen fra Orbicon (tidl. Hedeselskabet) berettede om mulighederne for at anvende: "Slammineraliseringsanlæg" i opdrætssektoren.

Niels Henrik Henriksen
, der er Dansk Akvakulturs dyrlæge, funderede over: "Medicin & hjælpestoffer - kan vi rense os ud af problemet?"

Professor Erik Arvin, DTU-Miljø, berettede om: "Brug af brintoverilte i opdrætsanlæg"

"Andre rensningsteknologier"
, f.eks. ozon, ultraviolet lys og avancerede oxidative teknologier var emnet for Morten Møller Klausen fra DHI's afdeling i Århus.

"Måling og Overvågning, Sensorer og samspil"
var temaet for Bent Højgaards, Højgaard Consult, indlæg.

Dagens sidste par indlæg handlede begge om videreudvikling af modeldambrugskonceptet. Peder Nielsen, fra Nielsen Consult, havde kaldt sit indlæg for: "Næste generation af modeldambrug" og Jacob Bregnballe, fra AKVAgroup Danmark, kaldte sit indlæg for; "Type 4/5/6/X"0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027