Change size of text Print

Havørred i opdræt

I USA har man også arbejdet med opdræt af havørred (Arctic Char = Salvenius alpinus) i en årrække. En række designmæssige og rensningsteknologiske forhold kan forbedre opdrætsresultatet bl.a. gennem større tætheder i opdrætsanlægget. Steve Summerfelt og en række kolleger har samlet disse erfaringer i en artikel fra 2004.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027