Change size of text Print

Muslingeopdræt

Ny computermodel kan hjælpe skaldyrsopdrætterne i beslutning om placering og fortøjring af anlæg.

En computermodel med nyudviklet brugergrænseflade, gør systemet anvendeligt for muslingeopdrættere hvis de vil optimere placering af deres anlæg.
Mange variable, som vanddybde, tidevands-bevægelser og hastighed, vindhastighed og-retning, antallet af flåder, rækkernes dimensioner, tovværkets afstand og længde, tovdiameter , maskestørrelse, vandtemperatur, partikeltætheder og andre parametre kan indgå i modellen.
Modellen forudsiger flowmønstre gennem anlægget, udtynding af fødepartikler, og ændringer i partikelstørrelse, forårsaget af muslingernes udtynding, biomasse og fortøjningskrav.
Modellen indeholder de nyeste data om skaldyrsvækst og fortyndingsmetoder. Modellen kan samarbejde med GIS-systemer og bidrage til design af anlæg. Modellen kan således også anvendes i en risikovurdering med hensyn til placering af anlæg.

Læs mere her (på engelsk)

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027