Change size of text Print

Maddiker - opvokset på gylle og fiskeindvolde- et godt ørredfoder

Lavteknologi til højværdiproduktion......Gylle og fiskeaffald som fremtidens værdifulde råstoffer for fiskefoder!

Fremover bliver gylle måske ikke et problem - men en værdikilde. Fiskeaffald, hvor man idag risikerer at skulle betale for destruktion, er fremtidens omega-3 kilde. Er det eveighedsmaskinen der er opfundet ? Nej, der er tale om lovende forsøg med maddiker der 'guffer' gylle og fiskeaffald i sig og bliver til en værdifuld foderkilde - fiskefoder vel at mærke!

På universitetet i Idaho og på Idaho Stats Universitet arbejdes der på at fede regnbueørreder op med maddiker - samtidig med at man løser gylleproblemer. Idaho er den stat i USA der producerer flest regnbueørreder - mere end 35 millioner US$ om året er de værd.Samtidig rummer staten 500.000 køer - og Idaho er USA 4. Største mælkeproducerende stat. 45 milliarder liter mælk og 12 millioner tons gylle - er den årlige produktion.

Disse to fakta fik dyrlæge Sophie St. Hilaire, med speciale i fisk, til at tænke; "Hvorfor ikke blande gyllen fra køerne med fiskeindvolde fra forarbejdningsindustrien og bruge blandingen som grundlag for en produktion af maddiker - der så igen kan være grundlag for fiskefoder?"
Fiskeindvoldene, fra forarbejdning af opdrætsfisk, indeholder omega-fedtsyrer. Det betyder at maddiker, der æder fiskeindvoldene, også får et højt indhold af de gode fedtstoffer. Altså et genbrugskoncept, hvor omega-fedtsyrerne via maddiker, fiskefoder og fiskeprodukter bringes tilbage på en form, hvor mennesker kan udnytte dem. 
Når dette sammenholdes med de stigende priser på foderråstoffer - ikke mindst den stigende efterspørgsel på fiskemel til en voksende opdrætsindustri - og muligheden for samtidig at løse eller reducere et problem med fiskeaffald og store mængder af gylle - så lå det lige for at prøve idékonceptet af i praksis. "Grin ikke", siger Sophie St. Hilaire, "jeg har bedt mine børn hjælpe mig. Min 3-årige datter siger at maddiker er ulækre, men de skal hjælpe os med at skaffe mad til fiskene. "Vi laver proteiner ud af et affaldsproblem, som det er problematisk at finde løsninger for".

Fluen der anvendes i forsøget er den 'sorte soldaterflue' som er kendt over det meste af verden. Når maddikerne af denne art 'arbejder' i gylleblandingen er der mindre risiko for at den almindelige 'hus-flue' får adgang. Soldaterfluen bider/stikker ikke og er ikke kendt for at overføre nogen form for sygdom. I fluens tarm har man fundet antibakterielle stoffer - hvilket nok er en naturlig tikpasning til et liv som ådselsæder. I Sydøstasien anvendes soldaterfluen allerede til at reducere restaurant-affald. Når soldaterfluen får adgang til gylle reducerer den næringsstofindholdet med 46-55 % og volumen reduceres til det halve. Fluelarverne/maddikerne foretrækker fugtige omgivelser (60-70%) og trives ikke godt i alt for våde miljøer. Det er derfor nødvendigt at skille gødning fra urin, - måske bedst allerede når den forlader stalden. I de sydlige stater i USA gennemføres forsøg med gødning fra kyllinge- og svinefarme.


pigmanure-soldier_flyes


Maddiker der får den 'lækre' blanding af gødning og fiskeaffald kan indenfor 24 timer optage værdifulde, langkædede, flerumættede fedtsyrer. Der er udført såvel praktiske forsøg med 'maddike-produktion, som fodringsforsøg. De praktiske forsøg har vist, at man kan producere 180.000 maddiker på 1,7 m2. Maddikerne fik tilført 55 kg frisk svinegødning (omregnet til tørstof) og reducerede dette til 24 kg på 14 dage. Når maddikerne når et udviklingsstadier lige før de forpupper sig, søger de væk fra 'vækstmediet'. Dette kan i praksis udnyttes og i forsøgene fik man larverne til selv at 'vandre' op ad en sliske, hvorefter de faldt ned i en beholder og derfra kunne bringes til tørring og formaling. Restfraktionen af gylle-fiskeaffaldet var uden lugt og sammenlignes med kompost. Der er også udført forsøg med at anvende restfraktionen som tilskud til pottemuld i gartnerier. Restfraktionen kan yderligere anvendes som substrat til regnormekultur (yderligere proteinkilde til foderproduktion). Restfraktionen fra ormekulturen har et større potentiale som muld-forbedringsprodukt end restfraktionen efter maddikernes omsætning.

I forsøg med fodring fik regnbueørreder foder med varierende mængde 'maddikemel' som erstatning for fiskemel. Der blev opnået lovende resultater og en videre industriel forædling af maddikerne peger på at man kan opnå endnu bedre resultater. En eventuel fjernelse af kitin (maddikernes/præpuppernes 'hud') og en videre separering i fraktionerne mel og olie giver mulighed for en bedre foderformulering, end det foder det kan opnås ved at anvende det useparerede maddike-mel.

Regnbueørrederne i forsøget havde stor appetit på foderet med maddike-mel, hvilket måske kan synes forventeligt, da insekter er en del af ørredernes naturlige byttedyr. Kommende forsøg involverer et smagspanel, der skal være dommere ved en test af regnbueørreder i markedsstørrelse - opfodret med vekslende mængder maddike-mel i diæten. Hvis disse forsøg også falder positivt ud - ja så skal der en storskalaproduktion op at stå før foderproducenterne kan fatte interesse - det årlige forbrug af fiskemel ligger på omkring 6 millioner tons!

Til gengæld er perspektiverne store - også de miljømæssige gevinster der er indbygget - reduktion af gylleproblemet og positiv anvendelse af fiskeaffald, hvor man i dag må betale for destruktion.

Interessant hvis også slam fra opdrætsanlæg kan anvendes og restfraktionen spredes påp landbrugsjorde/gartnerier.

Læs mere:
Black Soldier Fly Prepupae: A Compelling Alternative to Fish Meal and Fish Oil
Using the black soldier fly, Hermetia Iluscens, as a value added tool for the management of svine-manuer
Protein Concentrates for Animal Feedstuff Derived from Fly-Massproduction: Hermetia-Meal as an Alternative to Fishmeal

Kilder i øvrigt:
Sophie St-Hilaire, Craig Sheppard, Jeffery K Tomberlin, Stephen Irving, Larry Newton, Mark A McGuire, Erin E Mosley, Ronald W Hardy, Wendy Sealey (2007) Fly Prepupae as a Feedstuff for Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss
Journal of the World Aquaculture Society 38 (1) , 59-67 doi:10.1111/j.1749-7345.2006.00073.x

Sophie St-Hilaire, Katie Cranfill, Mark A. McGuire, Erin E. Mosley, Jeffery K. Tomberlin, Larry Newton, Wendy Sealey, Craig Sheppard, Stephen Irving (2007) Fish Offal Recycling by the Black Soldier Fly Produces a Foodstuff High in Omega-3 Fatty Acids
Journal of the World Aquaculture Society 38 (2) , 309-313 doi:10.1111/j.1749-7345.2007.00101.x 


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027