Change size of text Print

Ozon & UV

I mange tilfælde anvendes ozon og ultraviolet bestråling i bestræbelserne på at sikre en god vandkvalitet. Ozon affarver blandt andet vandet og går derved den efterfølgende UV-behandling mere effektiv. Ozon har også en effekt på suspenderet stof, som flokulerer efter behandling med ozonen og derved lettere bundfældes/kan fjernes med mikrosigte. Disse forhold mindsker også risikoen/udbredelsen af bakteriel gælle sygdom.

Læs/download her en række artikler med erfaringer indhøstet i USA.
Det er Stve Summerfelt og andre der har skrevet disse artikler (RAS = Recirculated Aquaculture Systems):

Ozone followed by UV for bacteria inavtivation in RAS

Ozonation of a recirculating rainbow trout culture system

Ozone dose and microscreen

Ozone and UV design examples

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027