Change size of text Print

Revideret strategi

Den 8. april 2009 fremlagde EU-Kommissionen forslag til en ny strategi for akvakulturen i Europa:

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG
RÅDET
En bæredygtig fremtid for akvakultursektoren
Ny fremdrift til strategien for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur

Se Kommissionens meddelelse her

Der afholdtes en pressekonference i forbindelse med fremlæggelsen og her præsenterede Kommissionen en video om akvakultur i Europa. Videoen omhandler også 'Danish Trout Farms' - det vil sige modeldambrug - som en løsning på et miljømæssigt bæredygtigt opdræt. AquaCircle medvirkede ved optagelserne. Se videoen her på sitet under Videoliste.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027