Change size of text Print

FUI akvakultur 2013-14

Prioriterede forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter (FUI) for akvakultur

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, oktober 2012

Regeringens "Strategi for udvikling af den danske akvakultursektor i perioden 2007 til 2013" sætter visionen og målene for udviklingen af akvakultur frem til 2013.

Dette notat beskriver de forsknings-, udviklings- og innovationsindsatser inden for akvakultur, der kan bidrage til at realisere strategien, og som Fødevareministeriet derfor prioriterer frem til 2014.

Der lægges vægt på to ting i prioriteringen af indsatser:

  • Udvikling af akvakulturen, så der skabes vækst og øget konkurrenceevne i erhvervet
  • Udvikling og vækst skal tage hensyn til miljøet - påvirkningen af miljøet skal mindskes
Læs notatet her


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027