Change size of text Print

Laks på land

Efterhånden som viden og teknologier er blevet udviklet og sofistikeret er der opstået en tro på at det er muligt at gennemføre hele livscyklus for laks på land. Det vil sige at smolten ikke sættes ud i havet, men vokser videre i et andet vandmiljø, men stadig på land.
Et sådant helt lukket anlæg er miljømæssigt neutralt -og vil i princippet kunne placeres tæt på markedet. Heri ligger måske en økonomisk gevinst i form af sparede transportomkostninger (og CO2-aftryk). Til gengæld anvendes der jo en del energi til pumpning af vand og til at holde vandtemperaturen på et ønsket optimalt niveau uafhængigt af ude-temperaturen.

Dette er i og for sig ikke noget nyt, idet denne produktionsform med succes har været gennemført for en lang række andre, økonomisk attraktive, arter end laksefisk (f.eks. sandart, pighvar, stør, kingfish, barramundi etc.)

Det nye i konceptet er derfor - for så vidt - om man reelt også kan opnå et økonomisk fornuftigt resultat.

I Danmark er et anlæg allerede sat i produktion (Langsand Laks, Hvide Sande), mens et andet anlæg (Danish Salmon, Hirtshals) er under opførelse (maj 2013).
I Kina er tilsvarende anlæg underopførelse.
I alle tilfælde er det medlemmer af AquaCircle der står helt eller delvist for opførelsen af disse anlæg.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027