Change size of text Print

Vækst i dansk akvakultur

Fødevareøkonomisk institut (FOI) har i 2010 udgivet ' Fiskeriets økonomi'. I denne rapport omhandler hele kapitel 6 - akvakultur og mulighederne for en bæredygtig ekspansion:

"Formålet med dette specialkapitel er at beskrive den danske akvakultursektors økonomiske situation. Sektorens nuværende struktur, produktion og økonomi beskrives, og mulighederne for en bæredygtig vækst i fremtiden analyseres. En miljømæssig bæredygtig vækst defineres som en vækst i produktionen, som ikke påvirker det omgivende miljø negativt i forhold til i dag."

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027