Change size of text Print

Projekt FREA

Udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i Fuldt REcirkulerede Akvakulturanlæg (FREA).

Der er med afsæt i et konkret eksempel foretaget en samlet generel udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i et fuldt recirkuleret anlæg.

Udredningen belyser de kritiske forhold dvs. vandindtag, indretning og drift af anlægget, miljøeffekter, veterinære forhold, IT, management, økonomiske forhold og de samfundsøkonomiske aspekter.

Der er lavet en række del-rapporter om centrale forhold. Disse indgår i rapporten som bilag, og her er der kun medtaget uddrag. Interesserede henvises derfor til de relevante bilag for yderligere informationer.

Det fremgår af udredningerne, at den væsentligste barriere - ikke uventet - er de økonomiske forhold. Der er tale om en betydelig investering med en række risici. Med den nuværende viden om drift og indretninger, er investeringen isoleret set rentabel, men følsomhedsanalysen viser, at der kun skal ske marginale ændringer i de kritiske variable, før investeringen bliver tabsgivende.

Rapporten og dens bilag kan læses/downloades her.
Bilag 1: Grundvandsforhold
Bilag 2: Indretning og drift
Bilag 3: Energiforhold
Bilag 4: Miljøforhold
Bilag 5: Veterinær-ansøgninger
Bilag 6: Økologianmeldelse
Bilag 7: Styring og overvågning (IT)
Bilag 8: Budget
Bilag 9: Samfundsøkonomisk analyse


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027